Το πρόβλημα της υποκειμενικότητας στην εφαρμογή των νόμων

Μπορεί η εφαρμογή των νόμων να είναι εντελώς αντικειμενική; Μπορούμε να αποφύγουμε την υποκειμενικότητα των δικαστών και των διαφόρων επιτροπών και συμβουλίων που αναλαμβάνουν να κρίνουν υποθέσεις με βάση τους νόμους; Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα: 1. Οι νόμοι δε μπορρούν να αυτοερμηνευθούν, όπως ακριβώς μια εξίσωση ή μια επιστημονική θεωρία δε μπορεί να αυτοελεγχθεί. Πρέπει κάποια διάνοια να την ελέγξει, βασισμένη βέβαια στους εκ των … Συνεχίστε την ανάγνωση Το πρόβλημα της υποκειμενικότητας στην εφαρμογή των νόμων