Γιατί τα κράτη χρειάζεται να δανείζονται;

Τα κράτη δανείζονται κυρίως εκδίδοντας ομόλογα. Δηλαδή, κάποια «κουπόνια» που μπορεί να αγοράσει καθένας σε προκαθορισμένη τιμή κι έχουν προκαθορισμένη διάρκεια (σε έτη). Όταν περάσει το διάστημα αυτό, ο κάτοχός τους μπορεί να τα εξαργυρώσει, εισπράττοντας ταυτόχρονα κι έναν (προκαθορισμένο) τόκο. Αλλά, γιατί τα κράτη έχουν την ανάγκη να δανείζονται έντοκα, αφού εισπράττουν φόρους; Η ιδέα των ομολόγων εμφανίστηκε στην Ιταλική Αναγέννηση. Τα πολυάριθμα βασίλεια … Συνεχίστε την ανάγνωση Γιατί τα κράτη χρειάζεται να δανείζονται;