Σωστή ανακύκλωση

Κατ’ αρχάς, ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών θα έπρεπε να γίνεται στην πηγή κι όχι στα κέντρα διαλογής, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σε κάθε γειτονιά χωριστούς κάδους για πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλα, κλαδιά δέντρων, υπολείμματα τροφών, ηλεκτρικές συσκευές και λοιπά απορρίμματα. Αλλά ας χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον αυτό που έχουμε: Τους μπλε κάδους για συσκευασίες. Τι πετάμε στους μπλε κάδους: Άδειες συσκευασίες προϊόντων Σκληρό χαρτί (γραφής, … Συνεχίστε την ανάγνωση Σωστή ανακύκλωση